Åtgärdsprogram för rökpipsvamp

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 978-91-620-5825-8.