Populationstrender för fågelarter som häckar i Sverige

Rapport. ISBN 978-91-620-5813-5.