Spara för framtiden

Resultat från studier av material från Miljöprovbanken. ISBN 978-91-620-5812-8.