Övervakning av prioriterade miljöfarliga ämnen listade i Ramdirektivet för vatten

Rapport. ISBN 978-91-620-5801-2.

Sidor
88
Utgiven
2008-02
Pris
141,00 kr. (exkl moms)
149,46 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-5801-2

Rapporten innehåller genomgång samt rekommendationer för övervakning av de 33 prioriterade ämnena inom ramdirektivet för vatten (2000/60/EG). Avsikten är att ge en bedömning över vilka ämnen som utgör potentiella problem i ytvatten utifrån föreslagna EQS-värden.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.