Övervakning av prioriterade miljöfarliga ämnen listade i Ramdirektivet för vatten

Rapport. ISBN 978-91-620-5801-2.