Förslag till gränsvärden för särskilda förorenande ämnen

Rapporten är tänkt som stöd till Vattenmyndigheterna. ISBN 978-91-620-5799-2.