Inventering av skogliga värdekärnor, lavar och mossor i Söderåsens nationalpark

Beskrivning av 74 områden med höga naturvärden. ISBN 978-91-620-5795-4.

Sidor
176
Utgiven
2008-05
Pris
150,00 kr. (exkl moms)
159,00 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-5795-4
Författare
Andreas Malmqvist och Henrik Weibull

Dokumentation av de svenska nationalparkerna

Boken presenterar resultaten av en inventering av dalgångarna och bokskogarna kring Skäralid och Odensjön i Söderåsens Nationalpark. I boken beskrivs 74 områden med höga eller mycket höga naturvärden i text, med arttabeller och på karta. Vid inventeringen hittades ett stort antal mycket sällsynta och rödlistade arter.

- - -