Inventering av skogliga värdekärnor, lavar och mossor i Söderåsens nationalpark

Beskrivning av 74 områden med höga naturvärden. ISBN 978-91-620-5795-4.