Avloppsreningsverkens förmåga att ta hand om läkemedelsrester och andra farliga ämnen

Rapport om läkemedelsrester i reningsverk. ISBN 978-91-620-5794-7.

Sidor
160
Utgiven
2008-02
Pris
195,00 kr. (exkl moms)
206,70 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-5794-7

Läkemedelsrester bryts inte ner i dagens reningsverk. Reningsverken är inte utformade för att bryta ner resterna och läkemedlen är inte gjorda för att brytas ner. Det finns tekniker som bryter ner resterna men de behöver utvecklas. Läs mer om vad som kan göras för att ej skapa problem med rester i vattnet.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.