Tistel på träda och gröngödsling

Rapport. Betydelsen av putsningstidpunkt på träda för reglering av åkertistel. ISBN 978-91-620-5783-1.