Tistel på träda och gröngödsling

Rapport. Betydelsen av putsningstidpunkt på träda för reglering av åkertistel. ISBN 978-91-620-5783-1.

Sidor
37
Utgiven
2008-02
Pris
132,00 kr. (exkl moms)
139,92 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-5783-1

Betydelsen av putsningstidpunkt på träda för reglering av åkertistel

Mekanisk bekämpning av tistel har visat sig vara ett hot mot den biologiska mångfalden, speciellt om den utförs under fåglarnas häckningssäsong. Denna rapport studerar om tisteln kan bekämpas effektivt även med putsning vid senare tidpunkter.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.