Ekosystemansatsen

Rapporten är en vägledning som beskriver ekosystemansatsen och sätter den i relation till svenska förhållanden. ISBN 978-91-620-5782-4.

Sidor
22
Utgiven
2007-12
Pris
128,00 kr. (exkl moms)
135,68 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-5782-4

En väg mot bevarande och hållbart nyttjande av naturresurser

Vägledningen beskriver ekosystemansatsen och sätter den i relation till svenska förhållanden. Målgruppen är myndigheter och andra aktörer som arbetar med, eller intresserar sig för, frågor om bevarande och hållbart nyttjande av naturresurser.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.