Bara naturlig försurning (Bilagor)

Bilagor till Naturvårdsverkets rapport nr 5766. ISBN 978-91-620-5780-0.

Sidor
206
Utgiven
2008-02
Pris
271,00 kr. (exkl moms)
287,26 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-5780-0

Bilagor till Naturvårdsverkets rapport nr 5766

Bilagorna till rapport 5766.

Den andra fördjupade utvärderingen av miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning beskriver tillståndet idag samt viktiga åtgärdsområden. Förslag till nya och reviderade delmål har lämnats.

OBS! Tryckt version av huvudrapport beställs separat: ISBN 978-91-620-5766-4.