Strategin för effektivare energianvändning och transporter, EET

Rapporten föreslår ett 50-tal nya eller förändrade styrmedel som krävs för att begränsa transport- och energisektorernas miljöpåverkan. ISBN: 978-91-620-5777-0

Sidor
52
Utgiven
2007-12
Pris
135,00 kr. (exkl moms)
143,10 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-5777-0

Underlag till Miljömålsrådets fördjupade utvärdering av miljökvalitetsmålen

Här föreslås ett 50-tal nya eller förändrade styrmedel som krävs för att begränsa transport- och energisektorernas miljöpåverkan så att sex berörda miljökvalitetsmål kan nås.

- - -

Ett samarbetsprojekt mellan Banverket, Energimyndigheten, Luftfartsstyrelsen, Naturvårdsverket, Sjöfartsverket och Vägverket.

Beställtryck, ej rabatt