Ett rikt växt- och djurliv

Ingår i serien fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet. ISBN: 978-91-620-5773-2

Sidor
95
Utgiven
2008-01
Pris
180,00 kr. (exkl moms)
190,80 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-5773-2

Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet

Den andra fördjupade utvärderingen av miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv beskriver miljöns utveckling i förhållande till målet. Den föreslår ett helt nytt delmål samt åtgärder och styrmedel för att nå målet.

- - -

Ingår i serien Fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet.

Beställtryck, ej rabatt