Ett rikt växt- och djurliv

Ingår i serien fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet. ISBN: 978-91-620-5773-2