Bara naturlig försurning

Ingår i serien fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet. ISBN: 978-91-620-5766-4

Sidor
118
Utgiven
2008-01
Pris
213,00 kr. (exkl moms)
225,78 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-5766-4

Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet

Den andra fördjupade utvärderingen av miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning har fokuserats på att revidera befintliga delmål och att ta fram förslag på nya delmål samt konsekvensanalyserade åtgärdsförslag. Bilagorna finns i rapport 5780.

- - -

Ingår i serien Fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet.

Beställtryck, ej rabatt.