Bara naturlig försurning

Ingår i serien fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet. ISBN: 978-91-620-5766-4