Kalkning av våtmarker

Rapport. Uppföljning av ekologiska effekter 1994 till 2005. ISBN 978-91-620-5758-9.

Sidor
116
Utgiven
2008-04
Pris
344,00 kr. (exkl moms)
364,64 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-5758-9
Författare
Thomas Rafstedt.

Uppföljning av ekologiska effekter 1994 till 2005

I Västernorrland har arterna grenrör, blåtåtel och flaskstarr ökat kraftigt och därmed lagret av icke nedbruten förna – ett exempel från kalkade våtmarker 1994–2005, som rör växtekologiska förändringar i både kalkade och okalkade våtmarker samt visar på vegetationens återhämtning vid avslutad kalkning.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.