Rapport angående genomförandet av batteridirektivet

Rapport om vilka åtgärder som behövs för att vi ska genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv om batterier. Batteridirektivet. ISBN: 978-91-620-5753-4

Sidor
187
Utgiven
2007-11
Pris
200,00 kr. (exkl moms)
212,00 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-5753-4

Vi har utrett vilka åtgärder som behövs för att vi ska genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv om batterier. Vi har dessutom lämnat förslag hur man kan modernisera batteriinsamlingen i Sverige.

- - -

Batteridirektivet.

Beställtryck, ej rabatt.