Rapport angående genomförandet av batteridirektivet

Rapport om vilka åtgärder som behövs för att vi ska genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv om batterier. Batteridirektivet. ISBN: 978-91-620-5753-4