Materialströmmar – ett bättre sätt att samla in hushållsavfall?

Utredning av förutsättningar för insamling och återvinning av hushållens avfall... ISBN: 978-91-620-5752-7

Sidor
124
Utgiven
2007-10
Pris
167,00 kr. (exkl moms)
177,02 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-5752-7

Utredning av förutsättningar för insamling och återvinning av hushållens avfall

Vi har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för att lägga om dagens produktbaserade insamling av avfall från hushåll till ett system som istället baseras på materialströmmar. I denna rapport presenterar vi resultaten av utredningen.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.