Vilka halter av miljöfarliga ämnen hittar vi i miljön?

Rapporten visar resutatet från screening 2005-2007. ISBN 91-620-5744-8.

Sidor
100
Utgiven
2007-09
Pris
204,00 kr. (exkl moms)
216,24 kr. (inkl moms)
ISBN
91-620-5744-8

Resultat från screening 2005-2007

Här sammanfattas resultatet som kommit fram inom miljöövervakningens screeningprogram under 2005–2007. Rapporten innehåller en översikt av den kunskap som finns om de ämnesgrupper som studerats, var de finns och hur de används.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.