Vilka halter av miljöfarliga ämnen hittar vi i miljön?

Rapporten visar resutatet från screening 2005-2007. ISBN 91-620-5744-8.