Åtgärdsprogram för svartpälsbi

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 91-620-5743-X.