Åtgärdsprogram för svartpälsbi 2007–2011

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 91-620-5743-X.