Åtgärdsprogram för svartpälsbi 2007–2011

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 91-620-5743-X.

Sidor
42
Utgiven
2007-09
Pris
133,00 kr. (exkl moms)
140,98 kr. (inkl moms)
ISBN
91-620-5743-X
Författare
L. Anders Nilsson och Håkan Andersson.

(Anthophora retusa)

Svartpälsbi har minskat i antal sedan 1950-talet på grund av att dess livsmiljö minskat i omfattning. Åtgärder som föreslås i programmet är bland annat att restaurera lämpliga sandiga livsmiljöer så att de passar för binas bobyggande och behov av näringsväxter. Även andra åtgärder, som till exempel reservatsbildning, föreslås.

Ingår i serien Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter.

- - -

Beställtryck, ej rabatt