Åtgärdsprogram för småfjärilar på slåtteräng 2007–2011

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 91-620-5732-4.

Sidor
68
Utgiven
2007-08
Pris
158,00 kr. (exkl moms)
167,48 kr. (inkl moms)
ISBN
91-620-5732-4
Författare
Jan-Olov Björklund och Göran Palmqvist.

(Coleophora albella, Digitivalva arnicella)

Programmets tre arter är knutna till slåttergynnade växter som minskat kraftigt under 1900-talet. Åtgärder som föreslås är bland annat inventeringar, artstudier, framtagande av restaureringsplaner och informationsarbete.

Ingår i serien Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.