Åtgärdsprogram för nålginst, tysk ginst och ginstlevande fjärilar

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. Med uppdaterad åtgärdstabell. ISBN 91-620-5731-6.