Konsekvensanalys av klimatmål

Delrapport av Den svenska klimatstrategins utveckling. ISBN 91-620-5727-8