Konsekvensanalys av klimatmål

Delrapport av Den svenska klimatstrategins utveckling. ISBN 91-620-5727-8

Sidor
75
Utgiven
2007-06
Pris
0 kr.
ISBN
91-620-5727-8

Delrapport 4 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2008

Naturvårdsverket och Energimyndigheten har gemensamt haft i uppdrag att ta fram ett underlag som kommer att användas vid utvärderingen av klimatpolitiken vid kontrollstationen 2008.

Rapport från ett samarbetsprojekt mellan Naturvårdsverket och Energimyndigheten.

- - - 

Beställtryck, ej rabatt.