Prognoser för utsläpp och upptag av växthusgaser

Delrapport av Den svenska klimatstrategins utveckling. ISBN: 91-620-5724-3