Den svenska klimatstrategins utveckling

Rapport från ett samarbetsprojekt mellan Naturvårdsverket och Energimyndigheten. 2008 ISBN: 91-620-5723-5