Den svenska klimatstrategins utveckling

Rapport från ett samarbetsprojekt mellan Naturvårdsverket och Energimyndigheten. 2008 ISBN: 91-620-5723-5

Sidor
174
Utgiven
2007-06
Pris
0 kr.
ISBN
91-620-5723-5

En sammanfattning av Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2008

Naturvårdsverket och Energimyndigheten har gemensamt haft i uppdrag att ta fram ett underlag som kommer att användas vid utvärderingen av klimatpolitiken vid kontrollstationen 2008.

Rapport från ett samarbetsprojekt mellan Naturvårdsverket och Energimyndigheten.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.