Självförstärkande processer i transportsystemet

För transporter kan processer som påverkar sig själva i spiraler leda till ökad eller minskad trafik. ISBN: 91-620-5716-2