FN:s klimatpanel 2007: Åtgärder för att begränsa klimatförändringar

FN:s klimatpanels, IPCC, tredje delrapport i sin senaste utvärdering av klimatförändringen. ISBN 91-620-5713-8.