Genetisk variation hos vilda växter och djur i Sverige

En kunskapsöversikt ISBN 91-620-5712-X.