Klimat, transporter och regioner

En studie om målkonflikter och målsynergier. ISBN 91-620-5710-3.