God ljudmiljö

Rapport från projektet Ljudkvalitet i natur- och kulturmiljöer. ISBN: 91-620-5709-X