Index över nya bilars klimatpåverkan 2006

Index över nya bilars klimatpåverkan är resultatet av ett samarbete mellan Konsumentverket, Vägverket och Naturvårdsverket. ISBN 91-620- 5707-3.

Sidor
40
Utgiven
2007-05
Pris
0 kr.
ISBN
91-620-5707-3

I riket, länen och kommunerna

Det finns en stor potential att minska Sveriges klimatpåverkan genom att påverka valet av nya bilar. Sverige har den mest bränsleslukande bilparken i EU och koldioxidutsläppen för nya bensin- och dieselbilar ligger i särklass högst.

Om hela den svenska bilparken på sikt skulle reducera utsläppen till i genomsnitt 120 gram per kilometer, vilket är EU:s mål, skulle koldioxidutsläppen minska med cirka 5,5 miljoner ton eller åtta procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser.

Det är viktigt att bilköpare får tillgång till kunskap om hur stor klimatpåverkan olika bilar har, och hur många tusenlappar om året som kan sparas genom köp av en bränslesnål bil. Vi hoppas att index över nya bilars klimatpåverkan kommer att vara en bra informationskälla.

Index över nya bilars klimatpåverkan är resultatet av ett samarbete mellan Konsumentverket, Vägverket och Naturvårdsverket.

- - -