Index över nya bilars klimatpåverkan 2006

Index över nya bilars klimatpåverkan är resultatet av ett samarbete mellan Konsumentverket, Vägverket och Naturvårdsverket. ISBN 91-620- 5707-3.