Miljödifferentiering av det svenska sjöfartsstödet

Rapport. Ytterligare styrmedel eller skärpningar av de befintliga styrmedlen måste införas för att sjöfarten ska bli miljöanpassad. ISBN 91-620-5706-5.