Åtgärdsprogram för skräntärna 2007–2011

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN: 91-620-5702-2