Åtgärdsprogram för skräntärna 2007–2011

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN: 91-620-5702-2

Sidor
56
Utgiven
2007-06
Pris
160,00 kr. (exkl moms)
169,60 kr. (inkl moms)
ISBN
91-620-5702-2
Författare
Roland Staav.

(Hydroprogne caspia)

Skräntärnan är rödlistad som sårbar i Sverige och häckar i sju kolonier samt ett antal ensamma par med stora utbredningsluckor i hela landet. Genom systematisk jakt på mink går det att hålla de sju kolonierna minkfria. Försök kommer också göras för att få tillbaka tärnorna till öar där de häckat i modern tid, men som övergivits.

Ingår i serien Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.