Åtgärdsprogram för klådris 2007–2010

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 91-620-5700-6.