Stabilisering och solidifiering av förorenad jord och muddermassor

Rapport som ingår i kunskapsprogrammet Hållbar Sanering. ISBN 91-620-5696-4.