Informationsflöde och rapporteringssystem för främmande arter

Rapport. ISBN 91-620-5694-8.

Sidor
90
Utgiven
2007-04
Pris
161,00 kr. (exkl moms)
170,66 kr. (inkl moms)
ISBN
91-620-5694-8
Författare
Helena Höglander.

En viktig del i genomförandet av en nationell strategi och handlingsplan för främmande arter och genotyper är att informationsflödet mellan olika aktörer i samhället är väl utbyggt. Internet är ett bra verktyg för detta ändamål.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.