Åtgärdsprogram för bevarande av blodtoppblomvecklare

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 91-620-5690-5.