Spridning av genetiskt främmande populationer i Sverige

Sammandrag från den första workshopen presenteras. ISBN 91-620-5683-2.