Åtgärdsprogram för bevarande av öländsk tegellav

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN: 91-620-5673-5