Åtgärdsprogram för nipsippa och gotlandssippa 2006–2010

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN: 91-620-5672-7

Sidor
36
Utgiven
2007-01
Pris
142,00 kr. (exkl moms)
150,52 kr. (inkl moms)
ISBN
91-620-5672-7
Författare
Torbjörn Lindell.

(Pulsatilla patens och P. vulgaris ssp.gotlandica)

Nipsippa är rödlistad som missgynnad och finns bara i Gotlands och Sollefteå kommuner. Gotlandssippa är sårbar och finns bara på Gotland. Båda sipporna har problem med föryngringen och åtgärdsprogrammet föreslår bland annat olika sorters biotopvård för att blommorna ska gynnas.

Ingår i serien Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.