Åtgärdsprogram för nipsippa och gotlandssippa 2006–2010

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN: 91-620-5672-7