Import av kött – export av miljöpåverkan

Rapport. De svenska miljömålen påverkas om köttproduktionen flyttar till andra länder. ISBN 91-620-5671-9.