Myrskyddsplan för Sverige 2007

Rapport om myrar skyddsplaner våtmarker skogsmark sumpskogar fjällkedjan Norrbotten Norrland Svealand Götaland. ISBN: 91-620-5667-0

Sidor
64
Utgiven
2007-06
Pris
168,00 kr. (exkl moms)
178,08 kr. (inkl moms)
ISBN
91-620-5667-0

Huvudrapport över revidering 2006

Enligt miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker ska samtliga områden i Myrskyddsplan för Sverige ha ett långsiktigt skydd. Planen har därför reviderats och resultatet av översynen presenteras i denna rapport och i tre delrapporter, som närmare beskriver de områden som återstår att skydda.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.

Mer information och vägledning för skyddade områden

Sammanställning (med länkar till pdf) över nedladdningsbara filer för hela planen.