Myrskyddsplan för Sverige 2007

Rapport om myrar skyddsplaner våtmarker skogsmark sumpskogar fjällkedjan Norrbotten Norrland Svealand Götaland. ISBN: 91-620-5667-0