Åtgärdsprogram för bevarande av vitt stråfly

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 91-620-5665-4.