Vem kan man lita på? – att kommunicera risker i samband med förorenade områden

Rapport som ingår i kunskapsprogrammet Hållbar Sanering. ISBN 91-620-5664-6.