Åtgärdsprogram för bevarande av grynig påskrislav

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 91-620-5662-X.