Åtgärdsprogram för bevarande av dvärgrosettlav

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 91-620-5661-1.