Åtgärdsprogram för bevarande av hotade åkerogräs

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 91-620-5659-X.