Åtgärdsprogram för bevarande av svartfläckig blåvinge

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 91-620-5652-2.