Åtgärdsprogram för bevarande av korthalsad majbagge

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN: 91-620-5651-4