Framtida producentansvar för förpackningar och tidningar

Rapport, en utvärdering på uppdrag från regeringen. ISBN: 91-620-5648-4