Åtgärdsprogram för bevarande av bladfotingar i efemära vatten

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 91-620-5647-6.