Åtgärdsprogram för bevarande av atlantisk vårtlav

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN: 91-620-5642-5